4.8.2012

Dňa 4.8.2012 nás v poobedňajších hodinách navždy opustil vo veku 86 rokov svetoznámy fotograf a úžasný človek pán Karol Kállay. Jeho odchod do fotografického neba nás všetkých veľmi bolí. Česť jeho pamiatke!

Karol Kállay